Anasayfa / Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku hakkında bilgiler.

İdam Cezası Olan Ülkeler

Son zamanlarda gündem olan konulardan biri idam. Özellikle cinsel suçların önlenmesi için toplumda bir çok kesimde karşılık bulan bir gündem konusu idam. Buna ek olarak kimyasal hadım ve diğer bazı caydırıcı cezalar da söz konusu suçun önlenmesi için konuşulan konular arasında. İdam ve kimyasal hadımla ilgili yasal düzenlemeler yapılacak mı, …

Daha Fazla Oku »

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Kurulan hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasına imkan sağlayan ve bu yönüyle sanık lehine sonuç doğurduğunda şüphe bulunmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması, hukukumuzda ilk kez çocuklar hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesi ile kabul edilmiş, 19.12.2006 günü yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunun 23. maddesiyle 5271 sayılı …

Daha Fazla Oku »

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkisi

Ceza Genel Kurulunun görevi, denetimini yaptığı hükümde hukuka aykırılık bulunup bulunmamasına göre direnme hükmünü bozmak veya onamaktır. Temyiz incelemesi sırasında Ceza Genel Kurulu, temyiz nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığı çözecek nitelikte bir karar verecektir. Temyiz edilen hükümde hukuka aykırılık bulunmaması halinde hüküm onanacak, hukuka aykırılık bulunması halinde ise CMUK’nun 321. maddesine …

Daha Fazla Oku »

Meşru Savunma Nedir Kapsamı Nelerdir?

Meşru savunma, 5237 sayılı TCK’nun birinci kitabının, ikinci kısmının, “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlıklı ikinci bölümünde, 25. maddenin 1. fıkrasında; “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde …

Daha Fazla Oku »

Kast Nedir? Olası Kast ve Doğrudan Kast Tanımları

5237 sayılı TCK’nun “Kast” başlıklı 21. maddesi; “(1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. (2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis …

Daha Fazla Oku »

Taksir nedir? Bilinçli Taksir ve Olası Kast Kavramları

5237 sayılı TCK’nun hazırlanmasında esas alınan suç teorisinde “kanunda tanımlanmış haksızlık” olarak ifade edilen suç; kural olarak ancak kastla, kanunda açıkça gösterilen hallerde ise taksirle de işlenebilir. İstisnai bir kusurluluk şekli olan taksirde, failin cezalandırılabilmesi için mutlaka kanunda açık bir düzenleme bulunması gerekmektedir. 5237 sayılı TCK’nun 22/2. maddesinde taksir; “dikkat …

Daha Fazla Oku »

Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Son zamanlarda sosyal ağların yaygınlaşmasını fırsat bilen dolandırıcılar facebook ve instagram gibi sitelerden çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapmaktadır. Ülkemizde bilişim hukuku gün geçtikçe gelişmekte ve bu alanda nitelikli personel de yetiştirilmektedir. Bilişim suçlarıyla ilgilenen savcılar, polisler ve hatta bu alana yönelen uzman bilişim avukatları da gün geçtikçe artmaktadır. Dolandırıcılık Türk Ceza …

Daha Fazla Oku »

Suça Teşebbüs Kavramı ve Hukuki Niteliği

TCK’nun 35. maddesinin birinci fıkrasında; “kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur” şeklinde tanımlanan suça teşebbüsün varlığından söz edilebilmesi için; 1- Fail ya da faillerde kasıtlı bir suç işleme kararı olmalı, 2- Elverişli hareketlerle suçun doğrudan …

Daha Fazla Oku »

Hız Sınırını Makul Oranda Aşmak ile ilgili Sulh Ceza Hakimliği Kararı

Sürücü  aracı ile seyir halindeyken 122 KM hızla radara girmiş, bunun sonucunda idari para cezası kesilmiştir. Sürücü vekili aracılığıyla Sulh Ceza Hakim’liğine başvurarak karara itiraz etmiştir. İtiraz gerekçesi olarak mevzuata göre  otomobil  hız sınırının 110 KM olduğu yolda 122 km hızla radara giren sürücünün yasal %10 luk tolerans ile hız sınırının …

Daha Fazla Oku »

Şiddet Mağdurlarına verilecek Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Nelerdir?

Şiddet mağduru hakkında hakim tarafından aşağıdaki koruyucu tedbir kararı verilebilir; İşyerinin değiştirilmesi. Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi. Korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması. Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde …

Daha Fazla Oku »