Anasayfa / Aile Hukuku

Aile Hukuku

Boşanma, nafaka, velayet ve aile hukuku alanında bilgiler.

Aile Mahkemesinin Olmadığı Yerde Görevli Mahkeme

Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (TMKm.118-395) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını hükme bağlamıştır. Şu halde Aile Mahkemesi …

Daha Fazla Oku »

Aile Mahkemesinin Görevleri

Bilindiği üzere, aile mahkemelerinin görevi ve görevine giren işlerdeki yargılama usulü, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’da düzenlenmiştir. 4787 sayılı Kanun’un 4.maddesinde; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere, TMK.nun 118 ila 395.maddelerinden kaynaklanan  bütün davalara, aile  mahkemesinde bakılacağı hükme …

Daha Fazla Oku »

Soybağı Nedir? Soybağı Davaları

Soybağı, 743 sayılı mülga Türk Kanunu Medenisindeki nesep sözcüğünün yerine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunuyla getirilip, hukuk diline kazandırılan bir terimdir ve biri geniş diğeri dar olmak üzere iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Geniş anlamda soybağı bir kimse ile onun ecdadı, üstsoyu arasındaki biyolojik ve doğal bağlantıyı ifade eder. Dar anlamda …

Daha Fazla Oku »

Velayet İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Aile Mahkemelerinde görülmekte olan boşanma davalarının hemen hemen hepsinde velayet konusu incelenmektedir. Velayet nedir? Türk Hukukunda Velayetin kapsamı ve içeriği nedir?  4721 sayılı TMK’nın 339-347. maddeleri uyarınca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin …

Daha Fazla Oku »